„Povedz mi to jednoducho!“
 
 
Veľmi často sa stretávam s tým, že pod pojmom TPT si ľudia predstavujú, že je to o tancovaní, skákaní, točkách a choreografii. Pojem „tanečná“ však hovorí o tom, že v rámci procesu pracujeme s kategóriami pohybu, ktoré sa používajú v teórii tanca: telo, priestor, tok napätia, úsilie, ktoré vynakladáme na vykonanie pohybu, čas, rytmus, tvar. Každý z nás má telo, ktoré nesie informácie o tom, čo sme počas svojho života zažili, v ňom je „zapísané“, kým sme a čo máme za sebou. Telo zhrbené, prehnuté, vystreté, telo zaoblené, vychudnuté, telo nevládne, plné „života“, telo trasúce sa a spiace... bez toho, aby „prehovorilo slovami“, prehovára. Niekto vstúpi do miestnosti a je ho všade plno, niekoho si ani nevšimnete, niekto sa hýbe rýchlo, iný má čas, pri niektorých témach zrýchľuje, pri iných „stuhne“... To všetko sú témy, s ktorými sa pracuje v kontexte „problému“ alebo „témy“, s ktorou klient prichádza.
  

TANEČNÁ POHYBOVÁ TERAPIA


Terapia je miestom, kde vzniká priestor medzi klientom a terapeutom, v ktorom sa buduje bezpečný vzťah, ktorý je schopný uniesť pravosť a autenticitu klienta a jeho problému. Klient v terapeutickom procese odhaľuje svoje „pravé ja“ i mechanizmy, ktoré mu pomáhajú prežiť (aj keď nie vždy sú zdravé a nápomocné). Toxické presvedčenia, ktoré mu znemožňujú žiť plnohodnotný život, sú spochybňované a životná „energia“, ktorú viažu, je uvoľňovaná a transformovaná v službe zdravšieho, plnšieho a bohatšieho života.

 

V TPT pracujeme verbálne i neverbálne. Nie je dôležité, čím sa začne. Verbálne intervencie sa používajú hlavne k objasneniu, uchopeniu problému a porozumeniu. Pohyb zas vychádza z prirodzeného pohybového prejavu, z vnútorných impulzov, súvisí s preferovaným rytmom klienta a je súčasťou jeho sebaexpresie.

 

Janet McDonald, jedna z prvých tanečných terapeutiek vo Veľkej Británii, povedala: „Ak sa nám podarí zmeniť tanec, zmeníme život.“ Veľmi často je terapia miestom, kde klient experimentuje s novými kvalitami pohybu, rozširuje svoj pohybový slovník a zároveň skúša nový spôsob „fungovania“ vo vzťahoch, v práci i vo svete. Vytvárame priestor, kde môže klient zažiť na vlastnej koži, vo vlastnom tele, aké to je „byť iný, ako doteraz“.

 

V terapeutickom procese sa snažíme odhaliť a pochopiť pohybový prejav, pohybové metafory či obrazy, ktoré nesú nejaký význam, pričom hľadáme prepojenie medzi tým, čo sa deje „tu a teraz“, a tým, čo sa deje v reálnom živote klienta. Práve vďaka tomuto procesu dochádza k zmene.

 

Pre tanečnú pohybovú terapiu sa zvyčajne rozhodnú osoby:

 • ktorých problémy sa objavujú na úrovni tela: napätia, bolesti, vnútorné tlaky, zablokované časti tela;
 • osoby, ktoré majú v záťažových situáciách výraznejšie somatické prejavy (búšenie srdca, potenie rúk, slabosť nôh a rúk);
 • osoby, ktoré vnímajú, že niektoré časti ich tela sú náchylnejšie na bolesť či choroby a majú motiváciu to liečiť nielen medikamentózne, ale objaviť príčinu a podporiť trvalú zmenu v smere psychického a fyzického zdravia;
 • majú zdeformovaný obraz vlastného tela, problémy so sebahodnotou, trpia poruchami príjmu potravy alebo sú akýmkoľvek spôsobom autoagresívne;
 • osoby, ktoré majú emocionálne problémy, vnútorné konflikty alebo prežívajú dlhodobý stres;
 • osoby vyčerpané, so syndrómom vyhorenia;
 • majú problémy s nadväzovaním kontaktov, zvlášť intímnych.

 

Túto formu terapie rovnako odporúčam všetkým, ktorí

 • hľadajú v rámci OSOBNOSTNÉHO ROZVOJA niečo NOVÉ;
 • majú chuť pracovať na sebe a rozvíjať svoj potenciál;
 • chcú prehĺbiť kontakt so sebou samými prostredníctvom práce s telom.

 

Osobný postreh: často si tanečnú pohybovú terapiu vyberajú klienti, ktorí majú za sebou skúsenosť s verbálnou terapiou (niekedy aj dlhodobú), svojmu problému rozumejú, často poznajú mechanizmy, v ktorých fungujú, ale nedokážu v reálnom živote dosiahnuť zmenu. Prácou s telom a pohybom máme prístup k „akčnej“ časti osobnosti a experimentmi v bezpečnom prostredí môžeme skúšať nové formy fungovania vo vzťahoch, nové správanie a bytie vo svete.

 

Praktické info: stretnutie trvá cca 50 minút, najčastejšie raz do týždňa, resp. 75 min. raz za dva týždne. Cenník zašlem na požiadanie.

Vzájomná dohoda o spoločnej práci nastupuje po niekoľkých (2-3) úvodných konzultáciách, v rámci ktorých má klient možnosť oboznámiť sa so spôsobom práce a zistiť, či mu vyhovuje.

 

SKUPINOVÁ FORMA PSYCHOTERAPIE zameraná na osobnostný rozvoj


je miestom, kde sa rozvíja naša individualita a zároveň vnímanie, že sme súčasťou širšieho spoločenstva.

 

Skupina je určená pre tých, ktorí chcú:

 

 • lepšie spoznať na vlastnej koži, ako je u nich prepojený pohyb s emóciami a myslením;
 • prehĺbiť kontakt so svojím telom;
 • lepšie porozumieť vlastným potrebám;
 • naučiť sa vytvárať vzťahy na základe vzájomnej výmeny dávania – brania;
 • nechať sa obohatiť inými a obohatiť iných sebou;
 • objaviť vnútornú rovnováhu a harmóniu.

 

Hlavné témy do skupiny prinášajú účastníci.

 

Praktické info: stretnutie trvá cca 120 minút, najčastejšie raz do týždňa. Cenník zašlem na požiadanie.

V skupine je maximálne 6 účastníkov. Pred zaradením do skupiny je individuálna konzultácia, v rámci ktorej sa zmapujú individuálne potreby a očakávania, na základe ktorých je osoba zaradená do tej-ktorej skupiny.