TANEČNÉ IMPROVIZÁCIE


Improvizácia je umením a zároveň praktickou možnosťou kreatívnej spolupráce. V širšom slova zmysle je nástrojom rozvoja kreatívneho myslenia nielen umelcov, divadelníkov či tanečníkov, ale širokej populácie ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať svoj osobnostný potenciál. Improvizácia je snáď najstarším ľudským prístupom pri riešení problémov, zavádzaní zmien či pri inováciách – jej základnou charakteristikou je ZMENA.

 

Využívaním rôznych techník práce s telom, pohybových a divadelných improvizácií, relaxačných a releasových (uvoľňovacích) cvičení sa sústreďujeme na rozvoj zručností potrebných pri kreatívnej práci ako sebaexpresia, odvaha, fluencia, flexibilita a originalita nápadov, spontánnosť, aktívne počúvanie, zvýšenie vnímavosti na podnety prichádzajúce z okolia, oceňovanie nápadov druhých - spolupráca, synergia, autentický humor.

 

Čo sa deje pri improvizácii?

 

Cvičenia sú vybudované od najjednoduchších až po tie náročnejšie. Pohybové improvizácie pomôžu ľuďom rozhýbať sa, zabudnúť na každodenné starosti (uvoľnenie, odstup), stretnúť sa so sebou ako s obrovským zdrojom informácií a inšpirácie, zvýšiť vnímavosť na seba i druhých a zároveň zvýšiť schopnosť podporovať sa navzájom; vytvárajú prirodzené prostredie pre vznik humorných, komických situácií, odvážnych a nečakaných riešení úloh.

 

Technika improvizácií je obohatená o relaxačné techniky, ktoré pomáhajú odbúravať stres a napätie z nášho tela i psychiky a majú potenciál stať sa súčasťou vášho životného štýlu wellness.