SEMINÁRE - WORKSHOPY - TRÉNINGY


Možnosť na základe individuálnych potrieb klienta pripraviť program v trvaní od niekoľkých vyučovacích jednotiek po niekoľkodňový seminár.

 

Okruhy tém:

 • Tanečná pohybová psychoterapia
 • Tvorivosť
 • Tvorivá práca s telom
 • Rozvíjanie osobnostného potenciálu a hľadanie zdrojov
 • Komunikácia
 • Neverbálna komunikácia
 • Komunikácia v kontexte práce s telom
 • Asertivita v kontexte práce s telom, viac...
 • Pohybová analýza
 • Labanova pohybová analýza//práca s pohybovým profilom
 • Pohybový profil podľa J. Kestenberg
 • Pohybový profil podľa Lamba
 • Základy Bartenieff fundamentals
 • Psycho-motorický vývin
 • Improvizácie