Osobný komentár
 
 
Ako som objavila krásu teórie a praxe podľa Kestenberg:

Celý vesmír, svet i náš život sa hýbu podľa nejakého rytmu. Fázy, epochy, ročné obdobia, striedanie dňa a noci, striedanie nášho pracovného nasadenia i upokojenia a odpočinku, striedanie plaču a radosti našich detí, bytie „s“ i bytie „sám“, ... jednoducho všetko okolo nás i v nás sa objavuje v rytmoch.

Famózne, fascinujúce, inšpirujúce.

Dodnes mi znejú slová Janet McDonald, jednej z mojich učiteliek tanečnej terapie: „Ak chcete, aby sa celá skupina stretla a vy s ňou, nájdite spoločný rytmus. Ten skupinu oživí a zjednotí.“  Ak sa chcem s niekým hlboko zjednotiť, porozumieť mu, hľadám rytmické striedanie napätia a uvoľnenia a objavujem ho v sebe, čím sa nalaďujem na „jeho vlnu“. Zisťujem jeho preferencie, posilňujem to, čo je silné, a vytváram priestor pre skúšanie toho, čo nie je prirodzene v jeho repertoári.

Zvlášť v práci s malými deťmi som si uvedomovala, že na sále sa tak veľa deje naraz, neustály pohyb, zmeny, na prvý pohľad nič nesúrodé. Ale keď som sa na celú situáciu začala dívať cez „okuliare“ preferovaných rytmov detí, ktoré sa viažu k istému obdobiu, z chaosu sa stal poriadok, z tápania istota. Z porozumenia sa zrodilo pochopenie a už bol iba krôčik k tomu, aby som v sebe prebudila „malé dieťa“, ktoré mi pomáha vžiť sa do toho, ako sa dieťa, s ktorým pracujem, cíti a čo práve potrebuje.

Niekedy si na tréningoch rodičovských zručností pripadám ako čarodejnica s kryštálovou guľou. „Viete, vaša slečna je ešte maličká, aby rozumela povelu: ,Stoj,´ to môžete očakávať v druhej polovici tretieho roka života...“ „Áno, rozumiem, že váš synček už chodil na nočník, a teraz sa to zmenilo, ale rytmus, ktorým predtým zadržiaval moč, nebol uretrálny, ale ‚robil‘ to análnym rytmom. Teraz to na chvíľu stratí, ale je to prirodzené, žiadne obavy, nejde o regres.“ „Hm, zdá sa, že nám v tomto veku chýba stabilné státie na nožičkách, s ktorou súvisí samostatnosť a asertivita, ktorá sa viaže na druhú polovicu druhého roka života. Podporíme ju v prvom rade tým, že ak sa dieťatko bojí, nedvihneme ho zo zeme, ale pomôžeme mu stáť na jeho nohách, skloníme sa k nemu, pritúlime ho, ale jeho nohy zostanú stáť pevne na zemi.“ „Áno, zrazu sa z neho stal agresívny chalan. Dostávame sa do veku, keď je agresívny, penetrálny rytmus úplne prirodzený, pozrime sa, ako môžeme podporiť integráciu agresivity do štruktúry osobnosti vášho dieťatka...“ atď. (Samozrejme, vývinové rytmy sú vopred – alebo priebežne podľa potreby – vysvetlené a rodičia si ich vedia skutočne veľmi konkrétne predstaviť.)

Kestenberg je vývinovou teóriou, no zároveň ponúka veľmi praktický „jazyk“, ktorým dokážeme pomenovať vývinové fenomény. U rodičov často badám, že ak začnú problému rozumieť, ak sa na vec pozrú očami dieťaťa, ak si dovolia „vzdať“ sa zaužívaných stereotypov, otvorí sa pred nimi nový priestor pre skúmanie, experimentovanie a chápanie dynamiky vzťahov a vývinu.

A čím viac rozumieme, tým viac milujeme...
  

RODIČIA A DETI


Vo svojej práci s rodičmi a ich ratolesťami sa opieram o princípy filiálnej a hrovej terapie, psychomotorického vývinu podľa Kestenberg a vlastné skúsenosti. Vzťah medzi rodičom a dieťaťom vnímam ako to najdôležitejšie vo vývine dieťaťa i v jeho výchove. Tréning poskytuje najzákladnejšiu abecedu dôverného rozhovoru medzi rodičom a dieťaťom postavenom na vzájomnej úcte a rešpekte. Aj keď sú v tréningu témy vopred dané, malá skupina umožňuje, aby sa riešili konkrétne problémy toho ktorého vzťahu.

 

Ponúkam tréningy I, II v skupinách alebo individuálne stretnutia (rodič – dieťa).


Tréning rodičovských zručností I.

 

A-B-C PRE VÝCHOVU DIEŤAŤA

Séria štyroch po sebe idúcich stretnutí:

 

1. stretnutie: PRÁCA S EMÓCIAMI DIEŤAŤA

 • ako vytvárať vzťah – ako komunikovať, aby nás dieťa „pustilo do jeho sveta“ – ako rozpúšťať hnev a agresivitu;
 • základné rozdelenie citov – ako súvisia so životnými udalosťami, čo od nich očakávať, ako s nimi pracovať;
 • v tomto bloku sa učíme rozprávať s deťmi spôsobom, aby nám povedali „viac“, aby sa cítili chápané, počuté a následne aby „počúvali“ oni nás;
 • na vzťah medzi matkou a dieťaťom sa pozrieme ako na zdroj sily (psychickej i fyzickej: napr. imunita), ale i ťažkostí (problémové správanie; nechutenstvo; pomočovanie; zajakávanie atď.) .

 

2. stretnutie: HRANICE: ZADÁVANIE HRANÍC

 • veľmi konkrétne tipy a rady, ako zadávať hranice a jasne ich dodržiavať ;
 • ako vzniká u dieťaťa pocit bezpečia;
 • ako rozvíjať sebakontrolu dieťaťa ;
 • cieľom stretnutia je pochopenie kľúčového miesta pravidiel vo výchove a vo vzťahu.

 

3. stretnutie: HRANICE: DÁVANIE MOŽNOSTÍ

 • pokračovanie v témach z 2. stretnutia;
 • stratégia dávania možností;
 • ilúzia výberu a téma konsekvencií (dodržiavanie dohôd, tresty);
 • téma problémového správania a boja o moc;
 • téma sebavedomia matky a jej agresivity vo vzťahu k dieťaťu.

 

4. stretnutie: ODMEŇOVANIE

 • oceňovanie (pochvala verzus povzbudzovanie: plusy – obmedzenia);
 • budovanie sebavedomia dieťaťa;
 • ako vytvoriť priestor pre odovzdávanie hodnôt, ktoré uznávajú rodičia.

 

v rámci každého stretnutia je priestor pre vaše otázky a pre riešenie konkrétnych problémových situácií a správania.

 

ORGANIZAČNÉ INFO: trvanie jedného stretnutia: 2 hodiny; počet osôb: 4 – 6.

Cenník zašlem na požiadanie.

 

Tréning rodičovských zručností II.

 

ŠPECIÁLNE POLHODINKY pre deti od troch rokov

 

Hra je pre deti dôležitá, pretože je pre ne najprirodzenejším spôsobom komunikácie. Hračky sú pre deti ako slová a hra je ich rečou. Dospelí hovoria o svojich zážitkoch, myšlienkach a pocitoch. Deti používajú hračky na objavovanie svojich zážitkov a vyjadrujú to, čo si myslia a čo cítia. Preto sa na tomto kurze rodičia učia, ako spolu so svojím dieťaťom tráviť špeciálne štruktúrovanú hrovú polhodinku u seba doma, pričom používajú súbor špeciálne vybraných hračiek. Rodičia sa učia reagovať empaticky na pocity dieťaťa, budovať jeho sebavedomie, pomáhajú dieťaťu učiť sa sebakontrole, zodpovednosti a zadávať terapeutické hranice počas týchto špeciálnych hrových stretnutí.

Každý týždeň sa na 30 minút stáva dieťa stredobodom rodičovho sveta. Počas tohto špeciálneho hrového stretnutia rodič vytvára akceptujúce prostredie, v ktorom sa dieťa cíti bezpečne a ľahšie vyjadruje pomocou hry svoje obavy, radosti, starosti, túžby, hnev, samotu, nadšenie alebo pocity zlyhania. Hrová polhodinka nie je bežný čas spoločnej hry. Je to špeciálne hrové stretnutie, v ktorom dieťa udáva smer a rodič ho nasleduje. V tomto špeciálnom vzťahu nie je žiadne:

+ oceňovanie;

+ požiadavky (nakresliť obrázok určitým spôsobom a pod. );

+ hodnotenie (dieťaťa alebo jeho hry ako dobrej alebo zlej, správnej či nesprávnej).

 

Ako to môže môjmu dieťaťu pomôcť?

V hrových polhodinkách si vybudujete  so svojím dieťaťom kvalitnejší a lepší vzťah a vaše dieťa zistí, že je schopné, dôležité, pochopené a prijaté také, aké je. Keď deti zažijú vzťah, v ktorom sa cítia byť prijaté, pochopené a zistia, že vám na nich záleží, začnú v hre vyjadrovať veľa zo svojich problémov a v priebehu hry sa uvoľní ich napätie, pocity a to, čo ich ťaží. Vaše dieťa bude potom pozitívnejšie vnímať samé seba a bude schopné objaviť svoje vlastné silné stránky a tým, že bude riadiť hru, bude sa tiež učiť prijímať väčšiu zodpovednosť za seba.

To, ako vaše dieťa vníma samé seba, výrazne ovplyvňuje jeho správanie. Počas hrových polhodiniek sa naučíte sústrediť na svoje dieťa, a nie na jeho problémy, preto vaše dieťa začne reagovať inak, pretože to, ako sa správa, ako premýšľa a ako vystupuje, veľmi úzko súvisí s tým, ako vníma samé seba. Ak dieťa samé seba vníma pozitívnejšie, bude aj jeho správanie zrelšie a vyspelejšie.

 

ORGANIZAČNÉ INFO: 6 stretnutí, trvanie jedného stretnutia: 2 hodiny; počet osôb: 4 – 6.

Cenník zašlem na požiadanie.

 


 Ohlasy účastníkov:


„Odchádzam ako iná mama...pokojná, vyrovnaná, sebavedomá.“

(Janka, mama 4,5 ročného Adamka a 1 ročného Mateja)

 

„Moje deti vnímajú ‚novú maminu‘ veľmi pozitívne. Som prekvapená, ako ľahko si viem nájsť cestičku k deťom a  dosiahnuť požadovaný výsledok. Samozrejme, stále sa stretávam s tvrdým odporom, ale tak to asi musí byť. Veď deti majú tiež svoj názor a nejde o to spraviť z nich ‚cvičené opičky‘, ale vychovať z nich sebavedomých ľudí.

 

Tréning mi pomohol ovládať seba samu. Pomohol mi priblížiť sa a pochopiť myslenie mojich detí a vžiť sa do ich pocitov. Veď rodičmi sme sa nenarodili, rodičmi sa učíme byť.“

(Mirka, mamina 5 ročného Adamka a 3,5 ročnej Klárky)

 

„Profesionálne; veľmi konkrétne. Vrelo odporúčam.“

(Ania, mama 4 ročného Aďa a 8mesačnej Ninky)

 

„Každé jedno stretnutie mi poskytlo cenné informácie, ako komunikovať so svojím dieťaťom, a zároveň bolo takou malou terapiou aj pre mňa samotnú. Konečne som zo svojho slovníka mohla vylúčiť slová ako musíš a nesmieš, no zároveň som sa naučila asertívnejšie komunikovať so svojím dieťaťom, trošku viac chápať jeho svet, a tak s ním budovať plnohodnotnejší vzťah. Naučila som sa, ako riešiť krízové a niekedy i trápne situácie, keď dieťa použije svoju najúčinnejšiu zbraň - usedavý plač“

(Ľubka, mama 4,5 ročnej Katky a 1,5 ročného Peťka).