KONZULTÁCIE - PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO


Niekedy sa človek ocitne v situácii, ktorá mu „prerastá cez hlavu“. Potrebuje pohľad niekoho zvonku, kto nie je do problému emočne zaangažovaný a má odstup; hľadá oporu, pochopenie, sprievodcu. „Som tu pre teba... kráčam s tebou... nie si v tom sám... vidím – počujem – cítim...“ tvoria najčastejšie náplň spoločných sedení, ktorých cieľom je hľadanie primeraných riešení, možností, zdrojov a potenciálu.

 

Veľmi častou súčasťou konzultácie sú aj konkrétne praktické rady a typy, ako situáciu zvládať, stabilizovať ju a problém preklenúť, či riešiť.

 

Kontext práce je určený holistickým (celostným) prístupom a teóriou a praxou TPT. Bližšie info viď terapia.

 

Praktické info: dĺžka stretnutia cca 50 minút. Cenník zašlem na požiadanie. 

 

Vrele odporúčam objednať sa e-mailom, odpíšem max. do 48 hod. Vzhľadom k typu práce mobil často nedvíham (čo môže byť niekedy frustrujúce), volám však spätne hneď, ako môžem komunikovať.

tácie – psychologické poradenstvo

 

Niekedy sa človek ocitne v situácii, ktorá mu „prerastá cez hlavu“. Potrebuje pohľad niekoho zvonku, kto nie je do problému emočne zaangažovaný a má odstup; hľadá oporu, pochopenie, sprievodcu. „Som tu pre teba... kráčam s tebou... nie si v tom sám... vidím – počujem – cítim...“ tvoria najčastejšie náplň spoločných sedení, ktorých cieľom je hľadanie primeraných riešení, možností, zdrojov a potenciálu.

 

Veľmi častou súčasťou konzultácie sú aj konkrétne praktické rady a typy, ako situáciu zvládať, stabilizovať ju a problém preklenúť, či riešiť.

 

Kontext práce je určený holistickým (celostným) prístupom a teóriou a praxou TPT. Bližšie info viď terapia.

 

 

Praktické info: dĺžka stretnutia cca 50 minút. Cenník zašlem na požiadanie.

 

Vrele odporúčam objednať sa e-mailom, odpíšem max. do 48 hod. Vzhľadom k typu práce mobil často nedvíham (čo môže byť niekedy frustrujúce), volám však spätne hneď, ako môžem komunikovať.