ODOZVY ÚČASTNÍKOV:


„Mám dojem, že som sa opäť nasťahovala do svojho tela“

(účastníčka seminára: tvorivá práca s telom)

 

„Uvedomil som si, akí sú ľudia individuálni a jedineční. Veľa krát som sa počas týchto dní zamyslel nad vecami, o ktorých som doteraz nikdy nerozmýšľal. Tento seminár pokladám za výnimočný zážitok!“

(účastník seminára: neverbálna komunikácia)

 

„Odchádzam s vedomím, že sa dobrovoľne okliešťujem a obmedzujem samu seba. Pocítila som túžbu po väčšom životnom priestore a sebarealizácii. Oceňujem spôsob, akým Monika viedla workshop: je originálna, bezprostredná, profesionálna.“

(účastníčka seminára o hraniciach)

 

„Myslím, že to poriadne otriaslo mojimi koľajnicami, plotmi a bránkami. Odnášam si nový pohľad na seba, na moju dokonalú ,nedokonalosť´. Uvedomila som si, čo všetko je okolo mňa krásne, voňavé, farebné, v rytme.“

(účastníčka leta tvorivosti)

 

„Mala som priestor a čas pre objavovanie vlastného spôsobu prejavu. Vyhovoval mi prístup, že všetko – čokoľvek a akokoľvek poviem a urobím – je v poriadku. Bolo cítiť, že to malo smer a líniu.“

(účastníčka seminára: neverbálna komunikácia)

 

„Roztancovať naraz 90 učiteľov sa len tak hocikomu nepodarí :) !“

(organizátor stretnutia: tvorivosť vo vyučovacom procese)

 

„Som žena, ktorá sa stará o svoj vzhľad, a predsa začínam vnímať, že starať sa o vzhľad a starať sa o seba nie je to isté...zanedbala som potrebu relaxácie, uvoľnenia a odchádzam povzbudená k tomu, aby som si vytvárala priestor pre seba a nenechala sa zavaliť stresom a tlakom iných ľudí.“

(účastníčka seminára: tvorivá práca s telom)

 

„Originálne!“

(účastník seminára: redukcia agresivity pohybom)

 

„Oslobodila som sa od strnulosti, uvoľnila som v sebe spontánnosť. Dotkla som sa hraníc vlastnej tvorivosti a chcem v tom pokračovať...“

(účastníčka seminára: tanečné improvizácie a tvorivosť)

 

„Začínam uvažovať spôsobom, akým som doteraz nikdy neuvažoval. Monika je veľkou inšpiráciou, presne takú som teraz potreboval!“

(účastník seminára o tvorivosti)

 

odozvy od učastníkov - rodičia a deti