FOCUS je obchodné meno, pod ktorým pracujem. Zameranie na prácu s „celosťou“, hľadanie potenciálu, podpora zmeny s cieľom integrácie je dôležitým elementom môjho postoja v práci. Uni-focus a multi-focus je veľkou témou aj v pohybovej analýze a osobne sa snažím nájsť rovnováhu medzi nimi tj. mať oči „všade“, no zároveň nestratiť zo zreteľa cieľ.

 

Téma hľadania cesty k podstate, k jadru, k hĺbke sa objavuje v labyritoch – kde cesta sa kľukatí, ale vedie k cieľu, aj keď miestami sa od neho zdanlivo vzďaľuje. A proces sebapoznávania je cestou labyrintu v nás.

 

 

Tieto témy sme sa snažili uchopiť v tvaroch písmen slova FOCUS:

 

 

Pod logo sa „podpísal“ výnimočný dizajnér, Anton Doktor, ktorý momentálne pracuje v automobilovom priemysle.