„Naše telo je mapa, ktorá nás vedie k sebe samým...“ Gabriella Roth


Tanečná pohybová terapia je tvorivou formou psychoterapie, ktorej cieľom je integrácia mysle, tela a ducha.

 

Rozvíja sa v kontexte holistického (celostného) vnímania človeka.

 

Na telo a na neverbálne správanie sa pozerá ako na významný komunikačný kanál.

 

Vychádza z predpokladu, že telo a psychika sú prepojené a navzájom sa ovplyvňujú, preto práca na úrovni tela dokáže meniť psychiku a zmeny v psychike sú pozorovateľné v tele a neverbálnom správaní.

 

Tým, že pracuje verbálne aj neverbálne, stáva sa intímnym a zároveň silným prostriedkom v procese zmeny a sebapoznávania.